was successfully added to your cart.

Miksi historiantutkimus on tärkeää?

By 26.6.2015 Yleinen No Comments

Suomen vaikea taloustilanne heijastuu monella tavoin tieteeseen, taiteeseen ja tutkimukseen sekä ennen kaikkea rahoitukseen. Monelta taholta tulee kuitenkin viestejä siitä, että nimenomaan haasteellisina taloudellisina aikoina ihmiset kaipaavat elämäänsä kulttuuria ja tietoa menneisyydestä sekä omista juuristaan.

Historian tuntemus luo pohjaa ihmisten, paikkakuntien ja alueiden identiteetille. Paikallishistoriat ovat tärkeitä alueen tulevaisuudenkin kannalta, jotta alueellisia erityispiirteitä osataan jatkossakin arvostaa. Henkilö- ja sukuhistoriat tallentavat katoavaa muistitietoa ja hyvinkin monenlaisia kohtaloita jälkipolville. Säätiöt osoittavat elämäkerroilla arvostavansa perustajiaan ja lahjoittajiaan. Organisaatiot kunnioittavat aiempien sukupolvien työpanosta tuomalla heidät näkyväksi historiankirjoituksissa. Yrityshistoria tuo yrityksen menneet vuodet ja vuosikymmenet esiin ja antaa perspektiiviä pitkäaikaisesta ja luotettavasta toiminnasta. Historia on käyntikortti.

Historia-alan koulutus antaa pätevyyden historian ammattitaitoiselle kirjoittamiselle. Yliopistokoulutus antaa lähtökohdat tiedonhaulle, asiakirjojen tutkimiselle ja kriittiselle ajattelulle, tietojen yhdistelylle ja johtopäätösten tekemiselle, tapahtumien tulkinnalle. Erityisesti Suomen historian opintoihin on perinteisesti kuulunut paikallishistorioiden lähdemateriaaliin perehdyttäminen ja vanhojen käsialojen opettelu. Nämä ovat taitoja, joita historiankirjoituksen laatiminen usein edellyttää. Laaditut opinnäytteet ja muut tehdyt tutkimukset sekä erilaiset kirjoituskokemukset syventävät näitä opintojen aikana hankittuja perustaitoja.

Paikallishistoria kattaa usein alueen historian esihistoriasta nykypäivään. Harva hallitsee sujuvasti monen vuosisadan, jopa tuhansien vuosien pituisen historian. Joskus useamman kirjoittajan työryhmä saa aikaan monipuolisen ja tieteellisesti ajanmukaisen teoksen. Silloin voidaan hyödyntää alueeseen perehtyneen arkeologin ja eri aikakausien historiantutkijoiden asiantuntemusta.

Terhi Kivistö