Historiantutkimus

Historiantutkimus on Sigillumin keskeinen ja monipuolinen toimiala, joka kattaa henkilöhistoriat, yritys- ja yhdistyshistoriat sekä paikallishistoriat ja eri aihepiireihin liittyvät historian selvitykset.  Usein historiantutkimus julkaistaan kirjana, mutta se voidaan toteuttaa myös näyttelynä tai sähköisessä muodossa. Asiantuntemuksemme kattaa myös erilaiset museoalan tehtävät.

Historia-alan palveluihimme kuuluvat:

 • tutkimus- ja kirjoitustyöt
 • rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset ja dokumentointi
 • verkkosivuille toteutettavat historiakatsaukset
 • esitelmä- ja opetuspalvelut
 • museoalan palvelut, kuten esinekokoelmien luettelointi, näyttelysuunnittelu 
ja näyttelyiden toteutus
 • seminaarien ja konferenssien järjestäminen

Referenssit

 • Riihimäen kaupungin Patastenmäen, Hirsimäen, Kumelan ja Petsamon kaupunginosien arkkitehtuurin, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurihistorian tutkimus 2017–2018
 • Svenska kulturfondenin tilaama tutkimushanke Evakot ruotsinkielisellä Pohjanmaalla 2012
 • Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastojen lahjoittajien biografiat 2011 – 2017
 • Suomen Kulttuurirahaston nimikkorahastojen lahjoittajien biografiat 2008 – 2018
 • Pentti Mäkelä: Ossin aika. Wärtsilän pääluottamusmies Ossi Ahokkaan henkilöhistoria 2013.
 • Seija A. Niemi: Geologiliiton historia. Geologiliitto 2012.
 • Räisäläisten Säätiön museon näyttelysuunnittelu ja esineiden luettelointi 2012
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) 100-vuotishistoria yhdistyksen verkkosivuille 2008
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) verkko-opetusmateriaali Työelämän pelisäännöt 2008